Υγιεινή ζωοτροφή απο το 1963
Συνάντηση κτηνοτρόφων στην Βέροια

Συνάντηση κτηνοτρόφων στην Βέροια

79K – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή κριών-τράγων

342 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή αγελάδων ξηράς περιόδου

Clever Choice

950 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή συμπύκνωμα πάχυνσης μόσχων

346 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή συμπύκνωμα πάχυνσης μόσχων

345 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή συμπύκνωμα πάχυνσης μόσχων 35% (Bovi Pro)

341K – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή απογαλακτισμού μόσχων

338 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή πάχυνσης μόσχων

337 – Σύνθετη συμπληρωματική ζωοτροφή τελικής πάχυνσης μόσχων

1 2 3 9
Μετάβαση στο περιεχόμενο